شکایت ۴ بازیکن سابق باشگاه شاهین شهرداری به کمیته تعیین وضعیت رسید!

شناسه خبر: 10901
تاریخ انتشار: 30 تیر 1397

به‌ گزارش ‌فوتبال بوشهر و ‌به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره شده از سوی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون درباره تعدادی از پرونده‌های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:

* شکایت احمد عرب‌پور از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر

پرداخت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق احمد عرب‌پور (غیرقطعی)

* شکایت مهدی شکوهی سلکی از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر

پرداخت مبلغ ۱۷۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۳/۴۸۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق مهدی شکوهی سلکی (غیرقطعی)

* شکایت مهدی خسروی از  باشگاه شاهین شهرداری بوشهر

پرداخت مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق مهدی خسروی  (غیرقطعی)

* شکایت محمد پهلوان از  باشگاه شاهین شهرداری بوشهر

پرداخت مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق محمد پهلوان (غیرقطعی)


نظرات

کاربر گرامی: سپاس از اینکه نظر خود را در مورد این خبر با ما و دیگران در میان می‌گذارید.