انتصابات جدید در هیات فوتبال استان بوشهر/ سرمربی سابق ایرانجوان، رئیس کمیته آموزش شد

شناسه خبر: 24729
تاریخ انتشار: 24 دی 1398

 

طی حکمی از سوی امیرحسین محتشم رئیس هیأت فوتبال استان بوشهر، غلامرضا دلگرم به سمت رئیس کمیته آموزش هیأت فوتبال استان منصوب شد.

در قسمتی از این حکم آمده است: با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی و با استناد بند ۱۱ ماده ۳۲ اساسنامه هیأت های فوتبال سراسر کشور و مصوبه هیات رئیسه تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵، به موجب این ابلاغ به سمت رئیس کمیته آموزش هیأت فوتبال استان بوشهر منصوب می شوید.

 

 

طی حکمی از سوی امیرحسین محتشم رئیس هیأت فوتبال استان بوشهر، محمدرضا مرشدی به سمت عضو کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی هیأت فوتبال استان منصوب شد.

در قسمتی از این حکم آمده است: با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی و به استناد به بند ۴ ماده ۳۲ اساسنامه ی هیأت های فوتبال سراسر کشور و مصوبه هیات رئیسه در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۵، به موجب این ابلاغ به سمت عضو کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی هیأت فوتبال استان بوشهر منصوب می شوید.

 

طی حکمی از سوی امیرحسین محتشم رئیس هیأت فوتبال استان بوشهر، بهرام سعیدی به سمت عضو کمیته امسابقات هیأت فوتبال استان منصوب شد.

در قسمتی از این حکم آمده است: با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی و با استناد به بند ۲ ماده ۳۲ اساسنامه هیأت های فوتبال سراسر کشور و مصوبه هیات رئیسه تاریخ ۹۸/۱۰/۱۵ ، به موجب این ابلاغ به سمت عضو کمیته ی انضباطی هیأت فوتبال استان بوشهر منصوب می شوید.

 

طی حکمی از سوی امیرحسین محتشم رئیس هیأت فوتبال استان بوشهر، سعید خضری به سمت نایب رئیس کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی هیأت فوتبال استان منصوب شد.

در قسمتی از این حکم آمده است: با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی و به استناد ماده ۳۲ اساسنامه ی هیأت های فوتبال سراسر کشور و مصوبه هیات رئیسه در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۵، به موجب این ابلاغ به سمت نایب رئیس کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی هیأت فوتبال استان بوشهر منصوب می شوید.

 

طی حکمی از سوی امیرحسین محتشم رئیس هیأت فوتبال استان بوشهر، اکبر فرید به سمت رئیس دپارتمان فوتبال ساحلی هیأت فوتبال استان منصوب شد.

در قسمتی از این حکم آمده است: با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی و به استناد ماده ۳۴ اساسنامه ی هیأت های فوتبال سراسر کشور و به پیشنهاد سرپرست محترم دبیری هیأت، به موجب این ابلاغ به سمت رئیس دپارتمان فوتبال ساحلی هیأت فوتبال استان بوشهر منصوب می شوید.


نظرات

کاربر گرامی: سپاس از اینکه نظر خود را در مورد این خبر با ما و دیگران در میان می‌گذارید.