برنامه بازی های نمایندگان استان در لیگ سه/ هفته سوم الی هفته هفتم

شناسه خبر: 2883
تاریخ انتشار: 01 مهر 1396

 کمیته مسابقات برنامه هفته سوم تا هفتم لیگ دسته سوم فصل ۹۷_۹۶ را اعلام کرد برنامه مسابقات هفته سوم تا هفتم به شرح زیر است:‏

 

هفته سوم

دوشنبه ۳ مهر ۹۶‏

شهدای ساری- نسل ابومسلم مشهد – ساعت ۱۵ ورزشگاه شهید متقی ساری

کاوه شهرداری ورامین- آریا سپاهان تهران ( ماهان تندیس) – ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی ورامین

شهید مولایی قائم شهر- مقاوم فجر البرز – ساعت ۱۵ ورزشگاه قراخیل قائمشهر

داماش تهران – صنعت مشهد – ساعت ۱۵ ورزشگاه هرندی تهران

استقلال نوین بجنورد- شهید کریمی تهران( کشاورز علی آباد) – ساعت ۱۵ ورزشگاه ۱۹ مهر بجنورد

عقاب تبریز- آذر کوثر تبریز – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه مرزداران تبریز

بیمارستان پارس تهران – آذر یورد شاهین دژ – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه اکباتان تهران

پاس ساوه- عقاب تهران – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهید چمران ساوه

مهدیه تبریز- ذوالفقار کاشان – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه پارک صنعت تبریز

شهرداری مریوان- ذوب فلزات همدان – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه زاگرس مریوان

آرش ری- آبیدر سنندج – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه هویزه تهران

پرسپولیس بنه گز- استقلال رامهرمز – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهدای بنی گز

فرهنگ رامهرمز- پیام چغادک بوشهر– ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی رامهرمز

نساجی بروجرد- شاهد پل دختر لرستان – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه نساجی بروجرود

پردیس خرم آباد- سپاهان ایذه – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی خرم آباد

استقلال رامشیر- فولاد یاسوج – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی رامشیر

سه شنبه ۴ مهر ۹۶‏

ساحل اورنگ چالوس- ستاره شهر قزوین – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه هفتم تیر چالوس

صفاهان اصفهان – آریا مینوی خرم دره زنجان – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه تختی اصفهان

ساوالان یوردوم اردبیل- پاس گیلان – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی مشکین شهر

فولاد ویژن ماهان- مقاومت البرز – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه سهند تهران

استقلال بنه گز- شاهین ایلام – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهدای بنه گز

عقاب شیراز- ستارگان بستانو بندرعباس – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه پایگاه هوایی شیراز

توسعه کیش- شهرداری منوجان کرمان – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه المپیک کیش

جهاد نصر سیرجان – شهید باقری گویم فارس – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی سیرجان

خلیج فارس میناب هرمزگان – شاهین زاهدان – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهید امینی هرمزگان

شهید رضایی فیروز آباد- فولاد بردسیر کرمان – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی فیروز آباد

 

هفته چهارم

چهارشنبه ۱۲ مهر ۹۶‏

نگین شاهوار شاهرود – استقلال نوین بجنورد – ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی شاهرود

شهید کریمی تهران( کشاورز علی آباد)- شهدای ساری – ساعت ۱۵ ورزشگاه هویزه تهران

آریا سپاهان تهران (ماهان تندیس)- داماش تهران – ساعت ۱۵ ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.‏

نسل ابومسلم مشهد- شهید مولایی قائم شهر – ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی مشهد

عقاب تهران – عقاب تبریز – ساعت ۱۵ ورزشگاه دوشان تپه تهران

مقاوم فجرالبرز- ابومسلم ثامن مشهد – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه شریعتی کرج

آذرکوثر تبریز- مهدیه تبریز – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه خیابانی تبریز

آبیدر سنندج- پاس ساوه – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه ملک نیا سنندج

آذریورد شاهین دژ- آرش ری – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهید بهشتی شاهین دژ

دالاهو کرمانشاه- شهرداری مریوان – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه آزادی کرمانشاه

ذوب و فلزات همدان- بیمارستان پارس تهران – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه استادیوم جوانان شهر بهار

شاهد پل دختر- استقلال رامشیر – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه سرمالیان پل دختر

پیام چغادک بوشهر- پردیس خرم آباد– ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهدای چغادک

فولاد یاسوج- استقلال بنه گز– ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی یاسوج

سپاهان ایذه- نساجی بروجرد – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی ایذه

مهرگان دره شهر- پرسپولیس بنه گز – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه کولیوند دره شهر

سپاهان خورموج- فرهنگ رامهرمز  – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی خورموج

آریا مینوی خرم دره زنجان- ساوالان یوردوم اردبیل – ساعت ۱۵ورزشگاه شهید خرمی خرم دره

پنجشنبه ۱۳ مهر ۹۶‏

شاهین زاهدان- شهید رضایی فیروز آباد – ساعت ۱۵ ورزشگاه المپیک زاهدان

امید سهیل ماندگار قم- ساحل اورنگ چالوس – ساعت ۱۵ ورزشگاه حیدریان قم

فولاد بردسیر کرمان – عقاب شیراز – ساعت ۱۵ ورزشگاه شهدای بردسیر

ستاره شهر قزوین- فولاد ویژن ماهان – ساعت ۱۵ ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

شهید باقری گویم فارس- سنگ بافق یزد – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهدای گویم

پیشگامان بیرجند- خلیج فارس میناب – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه غدیر بیرجند

مقاومت البرز- امید حسن آباد – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه شریعتی کرج

ستارگان بستانو بندرعباس- جهاد نصر سیرجان – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه اختصاصی ستارگان

هفته پنجم

دوشنبه ۱۷ مهر ۹۶‏

صنعت مشهد- آریا سپاهان تهران (ماهان تندیس) – ساعت  ۱۴:۴۵ ورزشگاه تختی مشهد

شهدای ساری – نگین شاهوار شاهرود – ساعت ۱۵ ورزشگاه متقی ساری

شهید مولایی قائمشهر – شهید کریمی تهران (کشاورز تهران) – ساعت ۱۵ ورزشگاه قراخیل قائمشهر

کاوه

شهرداری ورامین – مقاوم فجر البرز – ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی ورامین

بیمارستان پارس تهران – دالاهو کرمانشاه – ساعت ۱۵ ورزشگاه اکباتان تهران

آرش ری – ذوب و فلزات همدان – ساعت ۱۵ ورزشگاه هویزه تهران

ذولفقار کاشان – آذر کوثر تبریز – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهید ناصر فکری کاشان

پرسپولیس بنه گز – فولاد یاسوج – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهدا بنه  گز

پاس ساوه – آذریورد شاهین دژ – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه چمران ساوه

مهدیه تبریز – عقاب تهران – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه پارک صنعت تبریز

استقلال رامهرمز – مهرگان دره شهر – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی رامهرمز

استقلال رامشیر – سپاهان ایذه – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی رامشیر

نساجی بروجرد – پیام چغادک بوشهر – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه نساجی بروجرد

عقاب تبریز – آبیدر سنندج – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه مرزداران تبریز

پردیس خرم آباد – سپاهان خورموج – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی خرم آباد

پاس گیلان – آریا مینوی خرمدره زنجان – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه عضدی رشت

سه شنبه ۱۸ مهر ۹۶‏

توسعه کیش – شهید باقری گویم فارس – ساعت ۱۵ ورزشگاه المپیک کیش

جهاد نصر سیرجان – فولاد بردسیر کرمان – ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی سیرجان

سنگ آهن بافق یزد – ستارگان بستانو بندرعباس – ساعت ۱۵ ورزشگاه شهدا آهن بافق

امید حسن آباد – ستاره شهر قزوین – ساعت ۱۵ ورزشگاه شهرداری حسن آباد

فولاد ویژن ماهان – امید سهیل ماندگارقم – ساعت ۱۵ ورزشگاه سهند تهران

استقلال بنه گز- شاهد پل دختر– ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهدا بنه گز

شهید رضایی فیروز آباد – پیشگامان بیرجند – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه تختی فیروزآباد

عقاب شیراز – شاهین زاهدان – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه پایگاه هوایی شیراز

بهمن سبز البرز – مقاومت البرز – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهد هشتگرد

ابومسلم ثامن مشهد – نسل ابومسلم مشهد – ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه تختی مشهد

هفته ششم

شنبه ۲۲ مهر ۹۶‏

نسل ابومسلم مشهد – کاوه شهرداری ورامین – ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه تختی مشهد

استقلال نوین بجنورد – شهدای ساری – ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه ۱۹ مهر بجنورد

مقاوم فجر البرز – داماش تهران – ساعت ۱۵ ورزشگاه شریعتی کرج

نگین شاهوار شاهرود – شهید مولایی قائمشهر – ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی شاهرود

شهید کریمی تهران (کشاورز گلستان) – ابومسلم ثامن مشهد – ساعت ۱۵ ورزشگاه هویزه تهران

عقاب تهران – ذولفقار کاشان – ساعت ۱۵ ورزشگاه دوشا تپه تهران

ذوب و فلزات همدان – پاس ساوه – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه استادیوم جوانان بهار

سپاهان خورموج – نساجی بروجرد – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه تختی خورموج

فولاد یاسوج – استقلال رامهرمز – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه تختی یاسوج

پیام چغادک بوشهر – استقلال رامشیر – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهدای چغادک چغادک

شهرداری مریوان – بیمارستان پارس تهران – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه زاگرس مریوان

آبیدر سنندج- مهدیه تبریز – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه ملک نیا سنندج

آذریورد شاهین دژ- عقاب تبریز – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهید بهشتی شاهین دژ

دالاهو کرمانشاه- آرش ری – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه آزادی کرمانشاه

سپاهان ایذه- استقلال بنه گز – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی ایذه

فرهنگ رامهرمز –  پردیس خرم آباد – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی رامهرمز

شاهد پل دختر- پرسپولیس بنه گز – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه سرمالیان پل دختر

یکشنبه ۲۳ مهر ۹۶‏

پیشگامان بیرجند- عقاب شیراز – ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه غدیر بیرجند

شاهین زاهدان- جهاد نصر سیرجان – ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه المپیک زاهدان

فولاد بردسیر کرمان- سنگ آهن بافق یزد– ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه شهدای بردسیر

خلیج فارس میناب هرمزگان- شهید رضایی فیروز آباد – ساعت ۱۵ ورزشگاه شهید امینی میناب

ستاره بستانو بندرعباس- توسعه کیش – ساعت ۱۵ ورزشگاه اختصاصی ستارگان بندرعباس

شهید باقری گویم فارس- شهرداری منوجان کرمان – ساعت ۱۵ ورزشگاه شهدای گویم

مقاومت البرز- صفاهان اصفهان – ساعت ۱۵ ورزشگاه شریعتی کرج

ساحل اورنگ چالوس- فولاد ویژن ماهان – ساعت ۱۵ ورزشگاه هفت تیر چالوس

امید سهیل ماندگار قم- امید حسن آباد– ساعت ۱۵ ورزشگاه حیدریان قم

ستاره شهر قزوین- بهمن سبز البرز- – ساعت ۱۵ ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

 

هفته هفتم

پنجشنبه ۲۷ مهر ۹۶‏

داماش تهران- نسل ابومسلم مشهد – ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه هرندی تهران

شهید مولایی قائمشهر- استقلال نوین بجنورد – ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه قراخیل قائمشهر

صنعت مشهد- مقاوم فجر البرز– ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه تختی مشهد

آرش ری- شهرداری مریوان – ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه هویزه تهران

ذوالفقار کاشان- آبیدر سنندج– ساعت ۱۵ ورزشگاه شهید ناصر فکری کاشان

عقاب تبریز- ذوب و فلزات همدان – ساعت ۱۵ ورزشگاه مرزداران تبریز

پاس ساوه- دالاهو کرمانشاه – ساعت ۱۵ ورزشگاه چمران ساوه

آذرکوثر تبریز- عقاب تهران – ساعت ۱۵ ورزشگاه خیابانی تبریز

نساجی بروجرد- فرهنگ رامهرمز – ساعت ۱۵ ورزشگاه نساجی بروجرد

پرسپولیس بنه گز- سپاهان ایذه – ساعت ۱۵ ورزشگاه شهدای بنه گز

مهرگان دره شهر- فولاد یاسوج – ساعت ۱۵ ورزشگاه کولیوند دره شهر

استقلال رامشیر- سپاهان خورموج- – ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی رامشیر

استقلال رامهرمز- شاهد پل دختر – ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی رامهرمز

جمعه ۲۸ مهر ۹۶‏

کاوه شهرداری ورامین- شهید کریمی تهران( کشاورز گلستان) – ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه تختی ورامین

ابومسلم ثامن مشهد- نگین شاهوار شاهرود – ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه تختی مشهد

سنگ آهن بافق یزد- شاهین زاهدان – ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه شهدای آهن بافق

امید حسن آباد- ساحل اورنگ چالوس – ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه شهرداری حسن آباد

بهمن سبز البرز- امید سهیل ماندگار قم – ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه شهدای هشتگرد

مهدیه تبریز- آذر یورد شاهین دژ – ساعت ۱۵ ورزشگاه پارک صنعت تبریز

ساوالان یوردوم اردبیل- مقاومت البرز – ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی مشکین شهر

صفاهان اصفهان – ستاره شهر قزوین – ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی اصفهان

استقلال بنه گز- پیام چغادک بوشهر – ساعت ۱۵ ورزشگاه شهدای بنه گز

جهاد نصر سیرجان – پیشگامان بیرجند – ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی سیرجان

شهرداری منو جان کرمان – ستارگان بستانو بندرعباس – ساعت ۱۵ ورزشگاه شهرداری منوجان

عقاب شیراز- خلیج فارس میناب هرمزگان – ساعت ۱۵ ورزشگاه پایگاه هوایی شیراز

توسعه کیش- فولاد بردسیر کرمان – ساعت ۱۵ ورزشگاه المپیک کیش

 


نظرات

کاربر گرامی: سپاس از اینکه نظر خود را در مورد این خبر با ما و دیگران در میان می‌گذارید.