خبر روز:این رای باعث خوشحالی شاهین عامری می شود!

شناسه خبر: 33127
تاریخ انتشار: 25 خرداد 1400

بالاخره بعد از ماهها رای جنجالی در مورد تیم نفت امیدیه صادر شد و تیم خوزستانی که در کورس با شاهین عامری و یکی دو تیم دیگر برای صعود تلاش میکند با کسر امتیاز مواجه شد.

به گزارش پایگاه تخصصی فوتبال بوشهر ماجرا از این قرار است که تیم خوزستانی از یک بازیکن غیر مجاز استفاده کرده و امتیازات زیادی از آنها کسر شده است تا جایی که تیم تنگستانی شانس بسبار زیادی برای صعود در چهار بازی آینده خواهد داشت.

 

در آرای صادره از سوی کمیته انضباطی آمده است:
در خصوص تخلفات باشگاه نفت امیدیه مبنی بر مداخله در جعل و استفاده از بازیکن غیرمجاز به نام آقای مسعود اشرفی در بازی مقابل تیم باشگاه های شاکی به نام شهرداری بندرماهشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ – پاس همدان در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ – شهید قندی یزد در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ و ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ مس شهربابک در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ و شاهین بندر عامری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ و ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ با این توضیح که با توجه به مشمول خدمت سربازی بودن بازیکن آقای مسعود اشرفی از طریق جعل مدرک اشتغال به تحصیل برای نامبرده مجوز فعالیت ورزشی تحصیل گردیده است با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به پاسخ استعلام بعمل آمده از سازمان وظیفه عمومی ناجا به شماره ۱۹۴۰۴۲۵۰۱۸/۳۵۳۶۸۵۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ که بیانگر مشغول بودن نامبرده از تاریخ ۹۹/۱۱/۲ بوده و از طرفی برابر اقرار بازیکن موصوف در جلسه کمیته انضباطی دایر بر اینکه در تاریخ ۹۸/۱۱/۳۰ از تحصیل انصراف داده و بر این اساس دو فقره از مدارک ارائه شده به سازمان لیگ یعنی گواهی اشتغال به تحصیل شماره ۲۹۹/۱۸۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۹ صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه و گواهی منتسب به سازمان وظیفه عمومی ناجا به شماره ۱۹۷۳۷۶۳۴۸ مورخ ۱۳۸۹/۹/۹ که طبق آن نامبرده تا تاریخ ۱۴۰۰۱۳۱۹ مجازی انجام فعالیت ورزشی اعلام گردیده است غیر واقعی و مزورانه محسوب و در نتیجه تخلفات التابی به باشگاه نفت امیدیه مبنی بر مداخله در جعل و استفاده از بازیکن غیرمجاز در مقابل تیم های شاکی که علی رغم ابلاغ مصون از دفاع نیز باقی مانده است و همچنین تخلف بازیکن آقای مسعود اشرفی میشی بر بازی غیرمجاز محرز وسلم تشخص و مستند به مواد ۶۱ و ۷۰ مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ ضمن بازنده اعلام نمودن تیم نفت امیدیه بانتیجه سه بر صفر در بازی های مذکور به باشگاه نفت امیدیه به پرداخت مبلغ به دهه ۳۰۰ ریال جریمه نقدی و همچنین آقای مسعود اشرفی نیز بالحائد ماده ۱۴ مقررات موصوف به جهار جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم می گردند. رأی صادره با رعایت بند ۲ ماده ۱۰۲ مقررات الضائی قابل اجرا بوده و ظرف مهلت هفت روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف می باشد.
ضمنا در خصوص رسیدگی به شکایت باشگاه های سردار بوکان و شهدای بابلسر همچنین در خصوص شناسایی جاعل پرونته مفتوح خواهد بود.

نظرات

کاربر گرامی: سپاس از اینکه نظر خود را در مورد این خبر با ما و دیگران در میان می‌گذارید.