نامه مهم دبیرکل در خصوص /مراحل بررسی مدارک انتخابات وتشکیل کمیته سه نفره

شناسه خبر: 6748
تاریخ انتشار: 09 بهمن 1396

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات فوتبال استان ،

جناب آقای بهروزیان فرد

مدیرکل محترم ورزش وجوانان استان بوشهر

موضوع : مراحل بررسی مدارک انتخابات وتشکیل کمیته ۳ نفره

با سلام

بازگشت به نامه شماره ۲۰۵ / م / ۱۱۲ مورخ ۴ / ۱۱ / ۹۶۹ در خصوص موضوع فوق به شرح زیر می باشد:

۱ – در هیچ بندی ازاساسنامه هیات فوتبال استان ها قید نگردیده که می بایست مدارک دریافت شده درپاکت به صورت محرمانه باشد وقابل ذکراست که افراد کاندید درقبال تحویل مدارک خودرسید دریافت می نمایندواین خود باعث پیشگیری ازهرگونه شائبه ای درانجام انتخابات می باشد.

۲ – مدارک ارائه شده مربوط به شخص خاص می باشد وافراد غیر نمی تواند ازآن بهره ببرند وتمامی مدارک دریافتی پس از بررسی درکمیته ۳ نفره جهت احراز ویا عدم احراز شرایط به فدراسیون ارسال می گردد که پس از تایید فدراسیون درخواست پاسخ استعلام حراستی وپیشنهاد زمان برگزاری انتخابات را می نماید .

۳ – درصورت بروز هرگونه مشکل ویا شکایت افراد کاندیدا پیرامون کم ویا مفقود شدن مدارک آنان همراه با مستندات جهت رسیدگی به فدراسیون ارسال نمایید .

۴ – زمانی که نماینده محترم اداره کل جهت برگزاری جلسه کمیته سه نفره حضور پیدا می کند درصورت برخورد با مشکل ویا ابهامی نسبت به تصمیمات کمیته می بایست نظرخودرا همان زمان درصورتجلسه قید نماید.

ازاینرو تمامی مراحل قانونی لحاظ گردیده وبا توجه به موارد ذکرشده هیچ گونه شائبه ای ایجاد نشده است ورعایت شرایط قانونی اساسنامه را داشته وانتخابات هیات فوتبال آن استان از نظر این فدراسیون بلامانع می باشد . برهمین اساس خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به استعلام حراستی افراد طبق صورتجلسه کمیته ۳ نفره اقدامات لازم مبذول گردد.

محمدرضا ساکت

دبیرکل

نسخه چاپی 


نظرات

کاربر گرامی: سپاس از اینکه نظر خود را در مورد این خبر با ما و دیگران در میان می‌گذارید.