شاهین شهرداری بوشهر برنده پرونده های حق آموزش شد

شناسه خبر: 24831
تاریخ انتشار: 30 دی 1398

به گزارش فوتبال بوشهر و به نقل از  روابط عمومی باشگاه شاهین شهرداری بوشهر ، سعید مسیگر مدیر عامل باشگاه در گفتگویی اظهار داشت: به دنبال پیگیری‌های حدود چهار ماهه و دادخواست‌های باشگاه شاهین شهرداری بوشهر و با وکالت آقای عبدالصمد ابراهیمی و خانم سارا سپهری مهر در خصوص حق آموزش بازیکنان سابق این باشگاه، کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال ایران آرای ذیل را صادر کرد:

۱-باشگاه سپاهان به پرداخت حق آموزش ۵ سال محمد‌ محبی به مبلغ ۱۲۵ میلیون تومان بانضمام هزینه دادرسی و‌ جریمه تاخیر پرداخت محکوم شد و‌ چنانچه ده روز پس از قطعیت رای، این مبالغ را پرداخت ننماید از دو پنجره نقل و‌انتقالات محروم خواهد شد.

۲-باشگاه پارس جم به پرداخت حق آموزش ۴ سال محمد پورشاکر به مبلغ یکصد میلیون تومان بانضمام هزینه دادرسی و‌ جریمه تاخیر پرداخت محکوم شد و‌چنانچه ده روز پس از قطعیت رای، این مبالغ را پرداخت ننماید از دو پنجره نقل و‌انتقالات محروم خواهد شد.

۳-باشگاه ذوب آهن اصفهان به پرداخت حق آموزش ۴ سال محمد‌مشایخ  به مبلغ یکصد میلیون تومان بانضمام هزینه دادرسی و‌ جریمه تاخیر پرداخت محکوم شد و‌چنانچه ده روز پس از قطعیت رای، این مبالغ را پرداخت ننماید از دو پنجره نقل و‌انتقالات محروم خواهد شد.

۴-باشگاه پارس جم  به پرداخت حق آموزش سه سال متین کریم زاده به مبلغ ۷۵ میلیون تومان بانضمام هزینه دادرسی و‌ جریمه تاخیر پرداخت محکوم شد و‌چنانچه ده روز پس از قطعیت رای، این مبالغ را پرداخت ننماید از دو پنجره نقل و‌انتقالات محروم خواهد شد.

بازیکنان نامبرده در ۴ رده سنی نونهالان ، نوجوانان ، جوانان و امید لباس سفید شاهین را بر تن داشته اند و باشگاه شاهین از باشگاههای سازنده فوتبال ماست که یکبار دیگر نشان داد با سازندگی می توان هم از منافع ورزشی و‌استعداد فنی بازیکنان سود برد و هم منافع مالی کسب کرد.


نظرات

کاربر گرامی: سپاس از اینکه نظر خود را در مورد این خبر با ما و دیگران در میان می‌گذارید.