لیگ یک قرعه کشی شد / هفته اول:شاهین- شهرداری آستارا/ آرمان گهر -پارس جنوبی جم

شناسه خبر: 28082
تاریخ انتشار: 07 آبان 1399

برنامه رقابتهای لیگ دسته اول کشور اعلام شد و تیمهای شاهین شهرداری و پارس جنوبی جم هفته اول باید به مصاف تیمهای شهرداری آستارا و آرمان گهر سیرجان بروند.

 

قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال ایران  (سه‌شنبه) انجام شد. مسابقات لیگ یک فصل آینده از روز ۲۶ آبان آغاز می‌شود و بنا به اعلام فریبرز محمودزاده، این رقابت‌ها اواخر خرداد یا اواسط تیر ماه به پایان می‌رسد.

در ادامه هفته اول تا هفدهم این لیگ هجده تیمی را مرور می‌کنیم:

 

 

*برنامه هفته اول لیگ دسته اول: 

ملوان انزلی – قشقایی شیراز
شاهین بوشهر – شهرداری استارا
استقلال خوزستان – بادران
کارون اروند خرمشهر – چوکای تالش
آرمان گهر – پارس جنوبی
هوادار- نود ارومیه
استقلال ملاثانی- رایکا بابل
فجر سپاسی – خوشه طلایی ساوه
مس کرمان – گل ریحان

 

*برنامه هفته دوم فصل جدید لیگ دسته اول

چوکای تالش – ملوان
قشقایی – آرمان گهرسیرجان
پارس جنوبی جم – رایکا بابل
بادران – اروند خرمشهر (داماش گیلان)
خوشه طلایی ساوه – استقلال خوزستان
استقلال ملاثانی – هوادار تهران
مس کرمان – شاهین شهرداری بوشهر
شهرداری آستارا – فجرسپاسی
نود ارومیه – گل ریحان البرز

 

*برنامه هفته سوم فصل جدید لیگ دسته اول

هوادار – قشقایی شیراز
رایکا بابل – ملوان بندرانزلی
شهرداری آستارا – مس کرمان
فجرسپاسی شیراز – نود ارومیه
شاهین شهرداری بوشهر – خوشه طلایی ساوه
اروند خرمشهر (داماش گیلان) – استقلال ملاثانی
آرمان گهرسیرجان – بادران تهران
استقلال خوزستان – چوکای تالش
گل ریحان البرز – پارس جنوبی جم

 

*برنامه هفته چهارم فصل جدید لیگ دسته اول

بادران تهران – شهرداری آستارا
ملوان بندرانزلی – آرمان گهرسیرجان
قشقایی شیراز – رایکا بابل
پارس جنوبی جم – اروند خرمشهر (داماش گیلان)
استقلال ملاثانی – استقلال خوزستان
خوشه طلایی ساوه – هوادار تهران
نود ارومیه – شاهین شهرداری بوشهر
مس کرمان – فجرسپاسی شیراز
چوکای تالش – گل ریحان البرز

 

* برنامه هفته پنجم فصل جدید لیگ دسته اول

شاهین – قشقایی
شهرداری آستارا – استقلال ملاثانی
اروند خرمشهر (داماش گیلان) – ملوان بندرانزلی
مس کرمان – نود ارومیه
رایکا بابل – چوکا تالش
گل ریحان – خوشه طلایی
استقلال خوزستان – آرمان گهرسیرجان
هوادار – بادران

 

* برنامه هفته ششم فصل جدید لیگ دسته اول

قشقایی – اروند خرمشهر (داماش گیلان)
نود ارومیه – شهرداری آستارا
ملوان – استقلال خوزستان
خوشه طلایی – مس کرمان
آرمان گهرسیرجان – رایکا بابل
استقلال ملاثانی – گل ریحان
بادران – فجرسپاسی
چوکا تالش – هوادار
پارس جنوبی – شاهین

 

* برنامه هفته هفتم فصل جدید لیگ دسته اول

فجرسپاسی شیراز – قشقایی شیراز
شاهین شهرداری بوشهر – ملوان بندرانزلی
اروند خرمشهر (داماش گیلان) – آرمان گهرسیرجان
استقلال خوزستان – رایکا بابل
شهرداری آستارا – خوشه طلایی ساوه
نود ارومیه – استقلال ملاثانی
گل ریحان البرز – بادران تهران
مس کرمان – چوکای تالش
هوادار – پارس جنوبی جم

 

برنامه هفته هشتم فصل جدید لیگ دسته اول

چوکای تالش – شهرداری آستارا
قشقایی – مس کرمان
خوشه طلایی – نود ارومیه
رایکا بابل – اروند خرمشهر (داماش گیلان)
پارس جنوبی جم – استقلال خوزستان
آرمان گهرسیرجان – هوادار
بادران – شاهین شهرداری بوشهر
استقلال ملاثانی – فجرسپاسی شیراز
ملوان – گل ریحان

 

*برنامه هفته نهم فصل جدید لیگ دسته اول

استقلال خوزستان – قشقایی
فجرسپاسی – ملوان
شهرداری آستارا – آرمان گهرسیرجان
هوادار – رایکا بابل
گل ریحان – اروند خرمشهر (داماش گیلان)
خوشه طلایی – استقلال ملاثانی
نود ارومیه – بادران
شاهین شهرداری بوشهر – چوکای تالش
مس کرمان – پارس جنوبی جم

 

* برنامه هفته دهم فصل جدید لیگ دسته اول

پارس جنوبی – شهرداری آستارا
استقلال ملاثانی – مس کرمان
قشقایی – نود ارومیه
بادران – خوشه طلایی
اروند خرمشهر (داماش گیلان) – استقلال خوزستان
ملوان – هوادار
آرمان گهرسیرجان – شاهین شهرداری بوشهر
چوکای تالش – فجرسپاسی شیراز
رایکا بابل – گل ریحان

* برنامه هفته یازدهم فصل جدید لیگ دسته اول

گل ریحان – قشقایی
شهرداری آستارا – ملوان
مس کرمان – آرمان گهرسیرجان
شاهین شهرداری بوشهر – رایکا بابل
فجرسپاسی – اروند خرمشهر (داماش گیلان)
هوادار – استقلال خوزستان
استقلال ملاثانی – بادران
خوشه طلایی – چوکای تالش
نود ارومیه – پارس جنوبی جم

*برنامه هفته دوازدهم فصل جدید لیگ دسته اول

قشقایی – شهرداری آستارا
بادران – مس کرمان
چوکای تالش – نود ارومیه
ملوان بندرانزلی – خوشه طلایی
پارس جنوبی – استقلال ملاثانی
اروند خرمشهر (داماش گیلان) – هوادار تهران
استقلال خوزستان – شاهین شهرداری بوشهر
رایکا بابل – فجرسپاسی
آرمان گهرسیرجان – گل ریحان

 

* برنامه هفته سیزدهم فصل جدید لیگ دسته اول

خوشه طلایی – قشقایی شیراز
مس کرمان – ملوان بندرانزلی
نود ارومیه – آرمان گهرسیرجان
شهرداری آستارا – رایکا بابل
شاهین شهرداری بوشهر – اروند خرمشهر (داماش گیلان)
فجرسپاسی – استقلال خوزستان
گل ریحان – هوادار
استقلال ملاثانی – چوکای تالش
بادران – پارس جنوبی

 

* برنامه هفته چهاردهم فصل جدید لیگ دسته اول

اروند خرمشهر (داماش گیلان) – شهرداری آستارا
رایکا بابل – مس کرمان
ملوان بندرانزلی – نود ارومیه
پارس جنوبی جم – خوشه طلایی ساوه
قشقایی شیراز – استقلال ملاثانی
چوکای تالش – بادران
هوادار – شاهین شهرداری بوشهر
آرمان گهرسیرجان – فجرسپاسی شیراز
استقلال خوزستان – گل ریحان

 

*برنامه هفته پانزدهم فصل جدید لیگ دسته اول

بادران – قشقایی
استقلال ملاثانی – ملوان
خوشه طلایی – آرمان گهرسیرجان
نود ارومیه – رایکا بابل
مس کرمان – اروند خرمشهر (داماش گیلان)
شهرداری آستارا – استقلال خوزستان
فجرسپاسی شیراز – هوادار تهران
چوکای تالش – پارس جنوبی جم
شاهین شهرداری بوشهر – گل ریحان

 

* برنامه هفته شانزدهم فصل جدید لیگ دسته اول

گل ریحان – شهرداری آستارا
هوادار – مس کرمان
استقلال خوزستان – نود ارومیه
اروند خرمشهر (داماش گیلان) – خوشه طلایی
آرمان گهرسیرجان – استقلال ملاثانی
رایکا بابل – بادران
قشقایی – چوکای تالش
ملوان – پارس جنوبی جم
شاهین شهرداری بوشهر – فجرسپاسی

 

*برنامه هفته هفدهم و پایانی نیم فصل اول فصل جدید لیگ دسته اول

 

پارس جنوبی – قشقایی
بادران – ملوان
چوکای تالش – آرمان گهرسیرجان
خوشه طلایی ساوه – رایکا بابل
نود ارومیه – اروند خرمشهر (داماش گیلان)
مس کرمان – استقلال خوزستان
شهرداری آستارا – هوادار تهران
استقلال ملاثانی – شاهین شهرداری بوشهر
فجرسپاسی – گل ریحان.

 

گفتنی است تیم هایی که در ابتدا نامشان نوشته شده در بازی های دور رفت میزبان مسابقات خواهند بود.


نظرات

کاربر گرامی: سپاس از اینکه نظر خود را در مورد این خبر با ما و دیگران در میان می‌گذارید.